Utilizarea acestui site implică acceptarea termenilor și condițiilor de utilizare, prin urmare trebuie să citiți cu atenție precizările făcute mai jos, deoarece ele reglementează dreptul de utilizare a acestui site și a conţinutului său.

Toate situațiile apărute în legatură cu utilizarea și conținutul site-ului în cauză, precum și drepturile și obligațiile părților sunt guvernate de legislația românească în vigoare, indiferent de locul de accesare a site-ului. Orice litigiu care are ca obiect o dispută cu privire la termenii și condițiile de utilizare a acestui site este reglementat conform legilor din România.

RECUCERINOI.COM își rezervă dreptul de a modifica sau de a actualiza termenii și condițiile oricând, fără notificarea prealabilă a persoanelor care utilizează acest site și este datoria utilizatorilui de a revizui periodic termenii și condițiile pentru a citi cea mai recentă versiune a acestora.

AUTOR

www.reducerinoi.com

DATE PERSONALE/ CONFIDENȚIALITATE
Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice societatea RECUCERINOI.COM SRL are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană. Scopul colectării datelor este: identificarea corectă și gestionarea eficace a solicitărilor dumneavoastră adresate în secțiunea Contact, transmiterea unui newsletter.

Sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele, acestea fiind necesare pentru a vă identifica corect și a putea gestiona eficient solicitările dumneavoastră, și pentru a vă putea transmite newsletter-ul. Refuzul dvs. determină imposibilitatea primirii solicitării dumneavoastră prin intermediul paginii web si transmiterii newsletterului.

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai următorilor destinatari: angajații RECUCERINOI.COM în legătură cu subiectul solicitării.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor*. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la sediul societatii RECUCERINOI.COM SRL, departamentul de marketing. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.

Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.
___________________________________________________________

Observaţie:

*orice persoană are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opoziţie poate fi exclus pentru anumite prelucrări prevăzute de lege (de ex.: prelucrări efectuate de serviciile financiare şi fiscale, de poliţie, justiţie, securitate socială). Prin urmare, această menţiune nu poate figura dacă prelucrarea are un caracter obligatoriu;

*orice persoană are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit şi fără nicio justificare, la prelucrarea datelor sale personale în scopuri de marketing direct.

 

INFORMAȚII PUSE LA DISPOZIȚIE
Informațiile prezentate în cadrul acestui site sunt furnizate doar cu scop informativ. RECUCERINOI.COM utilizează toate mijloacele de care dispune pentru a oferi informații corecte și pentru a actualiza site-ul. Cu toate acestea, RECUCERINOI.COM nu garantează că informațiile sunt exacte, complete sau la zi. Prin urmare, utilizatorii trebui să confirme acuratețea informațiilor împreună cu RECUCERINOI.COM. Acesta nu oferă nicio garanție, fie explicită, fie implicită cu privire la conținutul site-ul sau la orice parte a acestuia.

RECUCERINOI.COM nu acceptă, în limitele prevazute de lege, nicio răspundere în ceea ce privește pierderile directe sau indirecte sau daunele care rezultă din sau care au legatură cu utilizarea, operarea sau indisponibilitatea acestui site și a continuțului său.

RECUCERINOI.COM nu garantează nici calitatea tehnică și functională a site-ului, nici lipsa virușilor care pot exista pe site și nu va fi tras la răspundere pentru daunele directe și indirecte suferite sau invocate.

RECUCERINOI.COM își rezervă dreptul de a face modificări și corecturi la acest site și la conținutul său în orice moment.
Existența unui link de pe acest site către altul nu constituie o aprobare a unui astfel de site sau a conținutului acestuia, iar RECUCERINOI.COM nu poate fi tras la răspundere pentru informațiile, opiniile sau recomandările făcute de acesta.

Folosirea de link-uri, mărci comerciale, nume, servicii, nume de domenii și nume de înregistrare ale altor companii nu implică în niciun fel, dacă nu se specifică altfel, existența unei afilieri între RECUCERINOI.COM și orice astfel de firme, produse, servicii, mărci comerciale, nume sau denumiri înregistrate.

CREAREA LINK-URILOR CĂTRE SITE-UL RECUCERINOI.COM

RECUCERINOI.COM permite crearea link-urilor către site, cu condiția ca:

• paginile site-ului său să nu fie încorporate în paginele altui site, ci să fie accesate prin deschiderea unei noi fereste de internet.

• formularea acestor link-uri să includă în mod explicit www.RECUCERINOI.COM.ro, sau conexiunea dintre link și acest site și/ sau RECUCERINOI.COM să fie indicată în mod clar, astfel încât să se evite orice confuzie în mintea publicului general.

Această permisiune nu se aplică site-urilor care ar putea să afecteze imaginea sau reputația RECUCERINOI.COM.
Sub nicio forma nu poate fi tras la răspundere RECUCERINOI.COM pentru site-uri care au un link-uri către acest site și nu își asumă nicio răspundere asupra contextului sau a modului de folosire a acestora.